Du er her:

Dugnad på Norway Cup!

Kjære medlem i skigruppa til BSK!

I uke 31 (29/7-5/8) arrangerer BSK Norway Cup. Det meldes om rekordstor påmelding av lag fra fjern og nær og det blir også konserter med store artister og mye annen moro.

Norway Cup er Skigruppas DESIDERT største inntektskilde og vi forventer totalt rundt 800.000 kr. i inntekt fra denne dugnaden, penger som går til å drifte gruppa slik vi kjenner den, kjøp av utstyr, snøparken på Ekeberg, dekning av startkontingenter, subsidiering av samlinger og klær, lønn til hovedtrenere, stipender osv. Gruppene i BSK blir tildelt sin andel av overskuddet fra Norway Cup basert på hvor mange dugnadstimer gruppens medlemmer har jobbet. 

Skigruppas praksis er at det forventes minst 5 skift fra aktive medlemmer. Som foresatt er det og forventet at man stiller opp og tar vakter på NC.

5 gode grunner til at du skal være frivillig på NC: 

  • Det er skikkelig artig og sosialt for både unge og foresatte 

  • Du knytter nye vennskap og kontakter i klubben og nærmiljøet 

  • Barna lærer å ta ansvar og være en god representant for klubben 

  • Det gir et helt nødvendig økonomisk bidrag til å drifte Skigruppa 

  • Har du tatt 5 skift får du halv pris på Beito-samlingen (mye å spare for familier her!) 
     

SKIGRUPPAS BØNN TIL DERE ALLE: 

Meld deg på jobbing i Norway Cup nå! Påmelding her: https://app.rubic.no/Public/Projects/1296 

Alder 6-13 år: Rydde og sykle avdelingen. Her jobber de minste barna, vi har ca. 300 som jobber i denne gruppen. Det er ca. 100 barn pr. skift. Ingen jobber alene, enten to og to eller oftest i små grupper på 3-5 personer. Jobben går ut på å hente inn dommerkortene fra alle banene på Ekebergsletta, når kampene er slutt. Samtidig plukker man søppel som ligger rundt banene. Alle måltider serveres i klasserommet på Ekeberg skole

Alder 13-16 år: Her er de fleste i matsalen i Ekeberghallen. Kan også jobbe i dommeravdelingen, hjelpemann på bil, presse, rigging, vakthold rundt baner etc.

Alder 16 og eldre: I salgsbodene våre må man være 16 år eller eldre for å jobbe. Man kan også jobbe som vakt, parkeringsvakt, i dommeravdelingen, rigging, matsalen, innsjekking, og egentlig alle jobber som NC trenger hjelp til. 

Er du medlem eller foresatt i flere av BSKs grupper vil inntektene du genererer fordeles på alle gruppene du krysser av i påmeldingen for å fordele til. Husk å krysse av for skigruppa, vi er så små sammenliknet med f.eks. håndball og fotball at vi trenger hver eneste time som jobbes for å få en fair del av kaka! 

Som dere hørte NC-General Pål Trælvik si under Skigruppas årsfest: alle over 6 år kan delta! Oppgavene er varierte og det er noe som passer for alle. Mange av vaktene lar seg fint kombinere med jobb dersom du er tilbake fra ferie. 

Alle som jobber minst tre skift får mannskapsgave, de under 18 med minst tre skift får i tillegg gavekort på 100 kr per skift for sin innsats. Beste årskull i Skigruppa får i tillegg en gratis pizzakveld i premie! 

Vi håper dere basert på dette tar oppfordringen og melder dere på, så vi tillitsvalgte slipper å ringe rundt og mase.  
 

Tusen takk!!
Hilsen fra styret i BSK Skigruppa 

Til toppen