Kontaktpersoner

Fotball@bsknc.no bemannes i utgangspunktet fra kl 09.00-15.00 mandag til fredag.

Ulrik Rød har hovedansvaret for å følge opp denne mailen og tar henvendelser videre med riktig personer der det er behov.

Kommunikasjon mellom administrasjonen og lagene foregår i all hovedsak via hovedlagleder. Det er hovedlagleders ansvar å videreformidle evt beskjeder eller annet til/fra lagets trenere/lagledere, spillere og foresatte.

Vi ønsker å oppdatere hjemmesiden med informasjon slik at dere kan finne det dere skulle trenge der. Alle spørsmål dere ikke skulle finne svar på der skal rettes til fotball@bsknc.no.

 

Administrativt fotball: Ulrik Rød, ulrik@bsknc.no


Styret i fotballgruppa har også en epostadresse du kan sende dine spørsmål eller henvendelse til: fotballstyret@bsknc.no

Fotballstyret:

Leder Jens Naas Bibow   92 464 030
Nestleder Aksel S. Tannum   900 22 765
Styremedlem sekretær      
Styremedlem Luis Conceicao   958 01 789
Styremedlem utdanning Mats Tvedt   480 95 910
Styremedlem Tina Restrup   970 33 454
Styremedlem økonomi Marit Myklestad   932 51 195
Styremedlem Ina Fischer   917 00 919

 

Valgkomiteen i BSK Fotball består av:

Funksjon Navn Epost
Leder Torild Nordby (tlf 97789642) torild@andoco.no
Medlem Geir Christoffersen Geir.Christoffersen@sapagroup.com
Medlem Lena Outzen Lena.Outzen@gjensidige.no
Varamedlem Merete Vernfeldt merete7@gmail.com
Til toppen