Du er her:

Kontaktpersoner

Fotball@bsknc.no bemannes i utgangspunktet fra kl 08.00-16.00 mandag til fredag.

Ved å bruke denne mailen, kan du være trygg på at du får kontakt med oss, og eventuelt blir henvist videre til riktig personer der det er behov.

Kommunikasjon mellom administrasjonen og lagene foregår i all hovedsak via hovedlagleder. Det er hovedlagleders ansvar å videreformidle ev. beskjeder eller annet til/fra lagets trenere/lagledere, spillere og foresatte.

Vi ønsker å oppdatere hjemmesiden med informasjon slik at dere kan finne det dere skulle trenge der. Alle spørsmål dere ikke skulle finne svar på der skal rettes til fotball@bsknc.no.

 

Administrativ leder fotball: Ole Johnny Kristiansen, oj@bsknc.no, 474 86 739


Styret i fotballgruppa har også en epostadresse du kan sende dine spørsmål eller henvendelse til: fotballstyret@bsknc.no

Fotballstyret:

Leder Jens Naas-Bibow jens.bibow@gmail.com 924 64 030
Nestleder og sekretær Aksel S. Tannum a.tannum@haavind.no 900 22 765
Styremedlem  Luis Conceicao l_conceicao@yahoo.com 958 01 789

Styremedlem utdanning

Ole Johnny Kristiansen  ojkristi@gmail.com.no 474 86 739
Styremedlem økonomi Marit Myklestad

mmmyklestad@mdlz.com

932 51 195
Styremedlem Ina Fischer inafis79@yahoo.com 917 00 919
Styremedlem Line Konglevoll line@plan-b.no 900 32 132

 

Valgkomiteen i BSK Fotball består av:

Funksjon Navn Epost
Leder Arild Salomon arild.salomon@rfsu.no
Medlem Vegard Berentsen  vebe0207@osloskolen.no
Medlem Wenche Aale Hægermark wenche.aale.hagermark@nofima.no
Til toppen