Du er her:

Kampvert

Kampvertrolle 

Kampvertens oppgave handler om å skape et godt og trygt kamparrangement. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Hvert år får vi inn rapporter fra kamper som ikke har utviklet seg helt heldig- på sidelinjen. Foreldre danner hylekor, og kan få seg til å utsette også de yngste dommerne våre for hendelser vi helst skulle vært foruten. Imidlertid ser vi at også her har kampvertrollen forebyggende effekt. Det er færre rapporter fra kamper der kampverten er aktiv. Det er en av grunnene til at rollen nå er obligatorisk i alle kamper denne sesongen.  

Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Vi anbefaler at et utvalg foreldre rullerer på jobben. Nå må lag og klubbene våre ta dette på alvor- for å skape en god ramme rundt kampene 

Før kampen: 

-  Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen. 

- Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere. 

- Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113. 

Under kampen 

 -Oppfordre til positivitet blant tilskuerne. 

- Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen. 

-Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer. 

Etter kampen 

-Takke begge lag og dommer(e) for kampen. 

 -Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson dersom det oppstår uønskede hendelser i forbindelse med kamp. 

 

 

 

 

 

 

Fair-play ansvarlig BSK: Luis Conceicao tlf: +47 958 01 789 

Til toppen