Du er her:

Støtte til aktivitetsavgiften

Nå har årets aktivitetsavgift blitt sendt ut til medlemmene i klubben. BSK har fått opp en ny støtteordning for å hjelpe de som skulle trenge litt hjelp økonomisk.

Vi i BSK har satt av ett økonomisk fond til utøvere med lav betalingsevne og ønsker at det skal være en lav terskel for å kunne søke om midler i dette fondet. Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta i idrettene våre, eller når lagene deltar på turneringer. 

 

Her ser du hvordan du går frem for å søke: Inkludering og støtte

 

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

 

Til toppen