Du er her:

BSKs fortjenestemedalje i sølv til Kjersti Rynning Borander

På BSKs årsmøte 28. mars 2023 ble det delt ut hedersmerker til flere av Friidrettens medlemmer.
BSKs fortjenestemedalje i sølv til Kjersti Rynning Borander, gratulert av generalsekretær Pål Trælvik og leder av hedersbevisningskomiteen Jan Løken. Kristoffer Halmøy

Kjersti Rynning Borander har gjort en enestående jobb for friidrettsgruppen i mange år. Hun har hatt sentrale verv både i styret og valgkomite, men også vært lagleder i 10 år. Hun ble tildelt fortjenestemedalje i sølv.

Kim Nygård har også gjort en flott jobb for klubben i mange år. Han har vært styremedlem. Han er fast speaker på våre stevner på Sportsplassen, og har også vært aktiv som veteran-utøver. Han ble tildelt fortjenestemerke i bronse for sitt bidrag.

Regine Johansen er aktiv utøver på godt nasjonalt nivå, og har de siste årene to U23 NM-medaljer i tresteg å vise til. For sine sportslige prestasjoner ble hun tildelt fortjenestemerke i bronse.

Vi gratulerer!
 


Følgende hedersbevisninger kan tildeles  medlemmer av Bækkelagets Sportsklub:

Fortjenstmerke i bronse
Bronsemerket kan tildeles medlemmer som har min. 2 års medlemskap og 5 års fortjenstfullt arbeid for klubben, fortjenstfullt arbeid som ansatt i klubben eller som har oppnådd gode idrettslige resultater.

Beslutning om tildeling av fortjenstmerke i bronse fattes av hovedstyret. 

Fortjenstmedalje i sølv
Sølvmedalje kan tildeles medlemmer som har utført et meget fortjenestfullt arbeide for klubben, meget fortjenstfullt arbeide som ansatt i klubben eller som har oppnådd fremragende sportslige resultater i flere år.

Beslutning om tildeling av fortjenstmerke i sølv fattes av hovedstyret. 

Fortjenstmedalje i gull / Æresmedlemskap
Gullmedalje (æresmedlemskap) kan tildeles medlemmer som har utført arbeide for klubben som har vært til særdeles stor betydning for klubbens drift og fremgang eller til medlemmer som i en årrekke har oppnådd sportslige resultater i verdensmålestokk.

Fortjenstmedalje i gull tildeles av generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret. Innehavere av fortjenstmedalje i gull er æresmedlemmer av Bækkelagets Sportsklub.

Foreslå kandidater
For å kunne bli vurdert til hedersmerke må gruppestyret sende inn en anbefaling til Hedersbevisningskomiteen. Hvis du vet om noen medlemmer av Friidrettsgruppen som fortjener hedersbevis, kontakt styret
 

Til toppen