Du er her:

Innkalling til årsmøte Innebandy

Det blir avholdt årsmøte for innebandygruppa 1. februar 2023 kl. 18.30

Møtet blir avholdt på Miljøhuset på Sportsplassen. 

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens årsberetning 2022

Årsberetning 2022 (WEBLOC, 322 B)

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

Årsregnskap 2022 (WEBLOC, 343 B)

6. Behandle forslag og saker 

Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette aktivitetsavgift 2023 8. Vedta gruppens budsjett for 2023

Forslag til aktivitetsavgift (WEBLOC, 341 B)

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 

Velkommen!

Jon Anders Henriksen
Styreleder BSK innebandy

Til toppen