BSK voksen

BSK voksen er et lavterskel trenings og aktivitetstilbud for voksne i vårt nærområde. Har du lyst til å bli med er du hjertelig velkommen.

I dag består tilbudet av en innebandyøkt tirsdager, kl 21.00-22.30 og en badminton økt torsdager,        kl 21.30-22.30.

For å bli en del av tilbudet må du melde deg inn i Bækkelagets Sportsklub. Dette gjøres enkelt på www.minidrett.no. Veiledning finner du på vår nettside: www.bekkelagets.no

BSK voksen er ikke et profitterende tilbud for klubben, men vi er avhengig av å dekke kostnadene forbundet med halleie. Derfor påløper det en aktivtitetsavgift på 2000,- per kalenderår som bidrar til å dekke denne kostanden. Vi fakturerer aktitivetsavgiften hvert halvår. Ved betaling kan du delta på de aktiviteter BSK Voksen tilbyr det neste halve året.

Vi er åpne for å utvide tilbudet ytterligere dersom det er ønske for dette. For eksempel kan løpegrupper, BootCamp eller andre tilbud være aktuelle. Kontakt Tord Bakke Arvesen i administrasjonen dersom du ønsker å starte opp en ny aktivitet.

Kontakt:

Badminton:

Robert Gausen, mob: 47416106 

Innebandy:

Rune Ødegård, mail: rune@storyboard.no

Angående fakturering eller innmelding i klubb: kontakt Vibeke på vibeke@bsknc.no


Levert av IdrettenOnline