Sportslig utvalg

Sportslig utvalg består av gruppestyrenes sportslig ansvarlige/utdanningsansvarlig og utfører flere oppgaver. Utvalget ledes av sportslig leder, som er ansvarlig for å forberede og gjennomføre møtene, og påse at oppgaver utføres mellom møtene. AU er representert ved utdanningsansvarlig. Styrenes representanter forventes å stille forberedt og rapportere tilbake til sine respektive gruppestyrer. Utvalget møtes hovedsakelig 3-4 ganger i halvåret.

De viktigste arbeidsoppgavene for sportslig utvalg er tildeling av utøver/tiltaksstipend, utvikle utdanningstiltak, skape synergier mellom gruppene, påse at klubbens retningslinjer for barne- og ungdomsidrett følges samt utvikling av sportslige tiltak.


Levert av IdrettenOnline