Antidoping

I Bækkelagets Sportsklub står idrettens grunnverdier i fokus. Helse og ærlighet er viktige verdier i vår verdiprofil som skal prege hele vår virksomhet.

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil for å bli et rent idrettslag.

Det meste starter med en tanke, slik er det også med doping. Vårt idrettslag er en tydelig verdiformidler for en ren idrett. La idrettslagets holdninger være synlig på idrettslagets arenaer, nettsider, programblader og under arrangementer.


Vi har som krav at alle utøvere som mottar støtte fra klubben skal gjennomføre rent-utøver programmet. Andre utøvere oppfordres også.


Ved bruk av kosttilskudd

Det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglista, selv om det ikke fremkommer i innholdsfortegnelsen. Kosttilskudd klassifiseres som næringsmidler, og er derved ikke underlagt de samme strenge krav til markedsføring og dokumentasjon som legemidler. Du finner ikke slike produkter på Antidoping Norges dopingliste eller legemiddelliste.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette. Vi anbefaler heller å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege for veiledning i forhold til kosthold før eventuelle kosttilskudd benyttes.


Antidoping Norges dopingliste finner du her.


Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre! I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.


Beredskapsplan doping: Beredskapsplan dopingsaker BSK.docx

Retningslinjer antidoping: Retninglsinjer antidoping BSK.doc
Levert av IdrettenOnline