Basisgruppa

I 2016 opprettet Bækkelagets Sportsklub en egen basisgruppe.

Målet med dette er å få mer allsidighet, få øvd på flere ferdigheter/egenskaper, få redusert frafallet, og som det aller viktigste å gi barn et trygt og lærerikt første møte med idretten.


BSK tilbyr:


Gymlek

Gymlek er et turninspirert tilbud som ønsker å stimulere motorisk og fysisk utvikling gjennom bevegelsesglede. Barnet får allsidig påvirkning gjennom morsomme treninger. I fokus vil det være trening av kropp- og romorientering, styrke, koordinasjon, balanse- og bevegelighetstrening. Gymlek er for dem som er 4 - 5 år.


Turn-parti

Som en forlengelse av GymLek- tilbudet har vi startet opp Turn-Parti for barn i alderen 6-9 år. Dette er et tilbud som utfordrer barnets fysiske og motoriske utvikling gjennom turnøvelser og basistrening.

BSK voksen

Er et lavterskel tilbud for voksne i nærmiljøet. Man kan da delta på innebandy, og badminton på tirsdager og torsdager.


Hvis du har spørsmål til treninger eller hvordan melde seg inn kan du kontakte:


Tord Bakke Arvesen

Sportslig Leder

Tlf: 22 66 02 96

Epost: tord@bsknc.no


Victor Olivares

Barneidrettsansvarlig

Tlf: 22 66 02 75

Epost: victor@bsknc.no


Levert av IdrettenOnline