Innkalling til
Årsmøte i BSK fotball
 12. FEBRUAR 2020 KL. 19.30


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning BSK Fotball for 2019.pdf
6. Årsregskap fotball 2019.pdf
7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivtitetsavgift for 2020

 9. Budsjett for 2020
 10. Valg i henhold til §11


Velkommen!
Jens Naas-Bibow

Styreleder BSK fotball

Innkalling til
Årsmøte i BSK friidrett
 5. FEBRUAR 2020 KL. 18.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning BSK friidrett 2019.docx
6. 2019 Årsregnskap friidrett.pdf

7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivtitetsavgift for 2020

 9. Budsjett for 2020
 10. BSK Friidrett Valgkomiteens innstilling 2020.pdf

Velkommen!

Sture Marrot
Styreleder BSK friidrett

Innkalling til
Årsmøte i BSK håndball
 13. FEBRUAR 2020 KL. 18.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Håndball Årsberetning 2019.pdf
6. Årsregnskap håndball 2019.pdf
7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende
senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivitetsavgift 2020.pdf

 9. Budsjett for 2020
 10. Valgkomiteens innstilling 2020.pdf

 

Velkommen!

Thomas Rustad
Styreleder BSK håndball

Innkalling til
Årsmøte i håndball elite
 13. FEBRUAR 2020 KL. 19.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning 2019.pdf
6. Årsregnskap BSK Elite 2019.pdf
7. Innkomne forslag.Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet

 8. BSK elite_ medlemskontigent 2020.pdf

 9. Budsjett for 2020
 10. Valgkomiteens innstilling 2020.pdf

Velkommen!

Thomas Rustad
Styreleder BSK håndballInnkalling til
Årsmøte i BSK innebandy
 6. FEBRUAR 2020 KL. 19.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning 2019 Innebandy.pdf
6. Årsregnskap 2019 Innebandygruppen.pdf
7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivtitetsavgift for 2020

 9. Budsjett for 2020
 10. Valg i henhold til §11

 Velkommen!

Tom Vestby
Styreleder BSK innebandy

Innkalling til
Årsmøte i BSK orientering
 4. FEBRUAR 2020 KL. 19.45


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. ÅRSBERETNING2019.pdf
6. O gruppa årsregnskap 2019.pdf
7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende
senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivtitetsavgift for 2020

 9. Budsjett for 2020
10. Valg i henhold til §11

Velkommen!

Kristian Ruud
Styreleder BSK orientering

Innkalling til
Årsmøte i BSK ski
 10. FEBRUAR 2020 KL. 18.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning skigruppa 2019.pdf
6. Årsregnskap skigruppa 2019.pdf
 7. Innkomne forslag.Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivtitetsavgift for 2020

 9. Budsjett for 2020
 10. Valg i henhold til §11

Velkommen!

Pål Ingierd

Styreleder BSK skiÅrsmøte i innebandygruppas foreldreutvalg

6. februar 2020 kl. 18.00

Sted: BSK lokaler

Tone Hesterskog, styreleder i BSK innebandy FU


Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub

Avholdes tirsdag 31. mars 2020

Sted: Bekkelagshuset Levert av IdrettenOnline