Bækkelagets Sportsklub/Norway Cups Profilhåndbok

Bækkelagets Sportsklubs og Norway Cups visuelle profil er utviklet for å gi mest mulig helhetlige og riktige signaler om hva vi står for på tvers av gruppene.

Profilhåndboken er laget for å gjøre det enklere for deg som skal arbeide med vår profil. Den inneholder det du trenger å vite om Bækkelagets Sportsklub og Norway Cups logo, typografi, farger, bekledning, design elementer etc. Det er viktig at reglene blir fulgt, slik at man gjenkjenner Bækkelagets Sportsklub i alt som produseres og i all vår profilering.

Alle elementer som inngår i Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup sin profil er varemerket og Bækkelagets Sportsklubs eiendom. Det er ikke tillatt å bruke noen av disse elementene, eller annet materiale fra denne manualen, uten tillatelse fra Bækkelagets Sportsklub.

Hvis du har spørsmål om vår visuelle profil vennligst ta kontakt med Marked- og Kommunikasjons-avdelingen på BSK-kontoret.

Last ned vår profilhåndbok her.Levert av IdrettenOnline