Du er her:

Norway Cup 2021

Vi planlegger med et Norway Cup i 2021. Vi har hatt mange møter og samtaler med lag i Norge, og det er et stort flertall som både vil delta og som ser at turneringen er en skikkelig motivasjon for deres lag og spillere.

Administrasjonen og turneringsledelsen er i full gang med planlegging. Vi har laget gode prosedyrer for både smittevern, smittesporing, bespisning, transport og overnatting. 

Vi har hatt møter med ulike politikere, både i posisjon og opposisjon, Norges Idrettsforbunds ledelse og administrasjonen i Oslo Kommune og ALLE heier på Norway Cup!

Vi vet at vi får utfordringer med smittevern i arrangementet, og det bygger vi beredskap i forhold til i disse dager. Vi har også opprettet samarbeid med smittevernsmyndighetene.

Vi har fått på plass en egen turneringsleder med ansvar for smittevern.

Om Norway Cup blir like internasjonal som vanlig er noe som vurderes i disse dager. Smittesituasjonen variere som alle vet både i Europa og i resten av verden.

Ekebergsletta er delvis restaurert og sletta fremstår i en bedre forfatning. Vi arbeider med sponsorer og vi vet at vi vil lage et fantastisk arrangement i uke 31.

Vi trenger som alltid frivillige og jeg vet at klubbens medlemmer vil stille opp for å gi deltakerne minner for livet.

  Vi holder dere orientert. Vi gleder oss og stemningen er god!

Til toppen