Invitasjon til Karusellrenn 2021

Karusellrennene 2021 er som det meste annet påvirket av Covid-19. Per 3. mars er det fremdeles ikke tillatt å arrangere et normalt karusellrenn, så vi må gjøre tilpasninger for årets karusell.

Klikk for stort bilde  

OPPDATERING 3. MARS: TILPASSET KARUSELLGJENNOMFØRING I 2021
Covid-19 restriksjoner setter fremdeles forbud mot blant annet karusellrenn slik vi normalt gjennomfører dem, men vi har lov til å gjennomføre gruppevise fellestreninger så lenge vi opprettholder de faste treningskohortene og avstandskrav.

Vi vet at barna setter pris på karusellrennene, og at mange har mål om å nå 5- og 10-årspokaler. Derfor tilpasser vi nå også det andre karusellrennet i år slik at det kjøres som et testrenn i en treningsøkt innad i hver gruppe på samme måte som vi gjorde for renn 1. Det blir altså ikke noe felles klubbarrangement, men en seanse som del av gruppenes interne treninger og med forenklede rammer og tidtaking. Likefullt blir det laget resultatlister og rennet blir tellende som karusellrenn. 

Dessverre har vi ikke mulighet til å arrangere renn for de som ikke er del av treningsgrupper, noe som rammer småsøsken aller mest. Vi krysser fingrene for at vi senere i vinter får mulighet til å arrangere et normalt karusellrenn hvor vi også kan inkludere denne gruppen. Vi vil tilpasse kravet om antall fullførte renn for å få tellende resultat ut fra hvor mange renn vi klarer å tilby hver enkelt aldersgruppe. 

Datoer 2021

Vi håper fremdeles å kunne arrangere tre renn i vinter, men alt avhenger av hva vi får lov til mtp Covid19. Gjeldende plan/ambisjon er per nå: 

  • Renn 1 – Fristil – GJENNOMFØRES UKE 6 OG 7 SOM DEL AV GRUPPENES ORDINÆRE TRENINGER 
  • Renn 2 – Klassisk – GJENNOMFØRES UKE 9 OG 10 SOM DEL AV GRUPPENES ORDINÆRE TRENINGER 
  • Renn 3 - Fristil – GJENNOMFØRES UKE 11 OG 12 SAMMEN MED KLUBBMESTERSKAP SOM DEL AV GRUPPENES ORDINÆRE TRENINGER

Smittevern

Det er viktig å understreke at rennene i år foregår som en helt ordinær fellestrening, med de samme smittevernkrav som gjelder for trening. Herunder

  • Man deltar ikke dersom man er syk, har symptomer på sykdom, eller er i karantene
  • Vi holder oss innenfor egen treningskohort, og hver enkelt kohort holder god avstand til andre kohorter
  • Max 20 deltakere i hver kohort + trenere/oppmenn (Oppdatert for renn 3: max 10 i hver kohort)
  • Eventuelle foreldre som ikke er del av trenerteamet men som ønsker å se på må holde minst 2 meter avstand både fra kohorten og fra hverandre, tilsvarende som for trening.

Påmelding

Påmelding til rennene gjøres som del av ordinær treningspåmelding i din treningsgruppe i Spond.

Funksjonærer

Funksjonærbehovet er begrenset til trenere i aktuelle treningsgrupper.  

Startlister

Startlister kommuniseres innad i treningsgruppene. Det er laget en felles kjøreplan som sikrer at de ulike treningsgruppene har sine tildelte tidsrom hvor de kjører sitt renn, slik at gruppene ikke blandes. 

Oppmøte og startnummer

Startnummer deles ut ved oppmøte. Se oppmøtetid i din treningsgruppe sin Spond. 

Resultater og premieutdeling

Det vil være helmanuell tidtaking etter gamlemåten med stoppeklokke, penn og papir. Liste over de som fullfører, og plasseringer for de over 10 år sendes inn av trenerne og blir tellende i karusellen. 

Premie til alle som fullfører minst to renn i karusellen (forutsatt at vi får arrangert tre renn). Det er 5- og 10-årspokaler til alle som har fullført minst to renn i hhv fem og ti år. Dersom vi ikke får til tre renn i år, reduserer vi kravet til antall fullførte renn for å få tellende resultat tilsvarende. 

Premieutdeling for karusellrennene skjer i forbindelse med klubbkvelden på tampen av sesongen dersom denne lar seg gjennomføre, alternativt gruppevis på et senere tidspunkt dersom restriksjoner hindrer oss i å samle klubben. 

Resultater fra karusellrennene inkludert tidligere år samt oversikt over hvor mange år man har fullført finner du her

Karusellrenn resultatarkiv

Løypekart

(kommer)

Til toppen