BSK Arena


Det har tatt sin tid. Først ble prosjektet stanset på grunn av klage mot kommunens reguleringsprosess. 

Klagen ble avist av både kommunen og Fylkesmannen etter noen måneder, og så satt også Korona-epidemien en demper på fremdriften.

Vi er nå på oppløpssiden og vi planlegger med byggestart etter Bystyrevedtak i slutten av januar.

Det vil bli gjort en del forut for vedtaket for å få på plass vann og avløp samt ny strømforsyning.

Vi er i sluttfasen med Undervisningsetatsavtalen og det vil gå cirka 700 videregåendeskoleelever på Ekeberg i 40 år.

Flott for skolen, klubben og byen.

Vi planlegger med ferdigstillelse til skolestart 2023.  

Som dere ser av vedlagte tegninger blir dette et flott anlegg. Vi har virkelig noe å se frem til.

Hovedstyrets innstilling og begrunnelse

Innkallelse til ekstraordinært årsmøte i BSK 10122019.pdf
Vedlegg 1 HS20191112 Innstilling BSK Arena.pdf
Vedlegg 2 20191126 Bakgrunnsinformasjon om økonomi bærekraft og organisering.pdf


Bystyrets vedtatte reguleringsplan
Reguleringsplan BSK.pdf

Vedtatte reguleringsbestemmelser BSK.pdf


Bilder/illustrasjonerA210-1 Plan U2.pdf

A211-1 Plan U1.pdf

A212-1 Plan 1 Turnhall.pdf
A213-1 Plan 1.pdf
A214-1 Plan 2.pdf

A215-1 Plan 3.pdf

A216-1 Plan 4.pdf

A217-1 Plan 5.pdf


Levert av IdrettenOnline