BSK Arena

Foreløpige planer per September 2017.

Hovedstyret har behandlet konseptet nedenfor. Disse vil diskuteres videre i tiden fremover og justeringer kan forekomme. 

BSK Arena - Backe Idrettsbyggs anbefaling.pdf

BSK Arena Driftsbudsjett.xlsx

BSK Fremdriftsplan.xlsx

Investeringsbudsjett BSK Arena.xlsx

Powered by: Bloc