BSK Arena

BSK Arena - skisse og tegninger per mai 2018

180503_BSK Arena skisse og detaljer.pdf

BSK har, sammen med Oslo Idrettskrets, nå sendt over vårt reguleringsplanforslag for BSK Arena til Plan- og bygningsetaten (PBE). Forslaget inneholder plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og vedleggs oversikt.

Se alle dokumentene nedenfor:

180529 Reguleringsplankart.pdf - per 30.05.18

180529 Planforslag til offentlig ettersyn - forslagstillers del.docx - per 30.05.18 

180529 Planbestemmelser.docx - per 30.05.18

Reguleringsbestemmelser til OE.docx

Reguleringsplan for Ekebergveien 101 - innsendt planmateriale.pdf

180929 Illustrasjonsprosjekt.pdf - per 30.05.18

Vedl 2 Varslingsmateriale.pdf

Vedl 3 Kommetarer til forhåndsutalelser.pdf

Vedl 4 Bemerkninger.pdf

Vedl 5 ROS-analyse.pdf

Vedl 6 Grunnundersøkelser.pdf

Vedl 7 Overvannshåndtering.pdf

Vedl 8 registrering av trær.pdf

Vedl 9 Trafikale forhold.pdf


BSK Arena - Backe Idrettsbygg 17112017.docx - tidligere dokument som ikke er innsendt til regulering 

Powered by: Bloc