Basisgruppa

I 2016 opprettet Bækkelagets Sportsklub en egen basisgruppe.

Målet med dette er å få mer allsidighet, få øvd på flere ferdigheter/egenskaper, få redusert frafallet, og som det aller viktigste å gi barn et trygt og lærerikt første møte med idretten.


BSK tilbyr:


Gymlek

Gymlek er et turninspirert tilbud som ønsker å stimulere motorisk og fysisk utvikling gjennom bevegelsesglede. Barnet får allsidig påvirkning gjennom morsomme treninger. I fokus vil det være trening av kropp- og romorientering, styrke, koordinasjon, balanse- og bevegelighetstrening. Gymlek er for dem som er 4 - 5 år.


Turn-parti

Som en forlengelse av GymLek- tilbudet har vi startet opp Turn-Parti for barn i alderen 6-9 år. Dette er et tilbud som utfordrer barnets fysiske og motoriske utvikling gjennom turnøvelser og basistrening.


Felles basistrening for ungdom

Er et tilbud som har blitt opprettet for å kunne legge et godt grunnlag for tyngre trening på sikt, og for å lære skadeforebyggende trening. Det finner sted en gang i uken, med to ulike grupper. Vi har godt kvalifiserte trener, og treningene har et godt oppmøte med utøvere fra tvers av idrettene. De to ulike gruppene er 12 - 15 år, og 16 - 19 år.


Allidrett

Allidrett er et program som lar deg teste ut de ulike idrettene som BSK kan tilby i noen uker for å kunne finne ut hva man liker best. Allidretten passer for barn i alderen 5-10 år.


BSK voksen

Er et lavterskel tilbud for voksne i nærmiljøet. Man kan da delta på innebandy, og badminton på tirsdager og torsdager.


Hvis du har spørsmål til treninger eller hvordan melde seg inn kan du kontakte:

Tord Bakke Arvesen

Sportslig Leder

Tlf: 22 66 02 96

Epost: tord@bsknc.no

Victor Olivares

Barneidrettsansvarlig

Tlf: 22 66 02 75

Epost: victor@bsknc.no

Levert av IdrettenOnline