Innebandy

Felles for alle idrettene er at vi har fokus på glede, mestring, fellesskap og utvikling.

På innebandy har vi noen av klubbens mest kompetente trenere innenfor innebandy Alle våre trenere får stadig oppfølging på trenerrollen og hovedtrenere blir sendt på ulike kurs.

Vi deler inn barna i grupper basert på alder og ferdigheter. Dette fordi at alle skal føle mestring og kunne utvikle seg på en best mulig måte.

For mere informasjon ta kontakt på baks@bsknc.no

Powered by: Bloc