Fotball

Felles for alle idrettene er at vi har fokus på glede, mestring, fellesskap og utvikling.

På fotball har vi noen av klubbens mest kompetente trenere innenfor fotball. Alle våre hovedtrenere har c-lisens og får stadig oppfølging på trenerrollen.

Vi deler inn barna i grupper basert på alder og ferdigheter. Dette fordi at alle skal føle mestring og kunne utvikle seg på en best mulig måte.

For mere informasjon ta kontakt på baks@bsknc.no

Powered by: Bloc