Idretter

BAKS er opptatt av allisidighet med kvalitet, og tilbyr derfor fire forskjellige aktiviteter - allidrett, fotball, Håndball og innebandy.

Vi har nå differansiert tilbudet hvor du kan velge mellom basis-, teknikk- og utviklingsgrupper.

Basis (1 - 2 klasse)

Basis er et tilbud for de minste hvor de får en morsom innføringen i idretten. I basis kan du velge mellom alle våre fire idretter.

Teknikk (3 - 4 klasse)

Teknikkgruppen har samme formål som basisgruppen, men nivået er et hakk høyere, og passer best for 3 og 4 klasse.

Utvikling (5 - 7 klasse)

For de eldste tilbyr utviklingstrening en dag per idrett i uken med enda et høyere nivå. Dette tilbudet kan sidestilles med andre idrettslags AKADEMI- tilbud og er spesielt tilrettelagt for 4 - 7 klassinger.

I utviklingsgruppen for fotball vil det være en dag for gutter og en dag for jenter.

Våre idretter er:Powered by: Bloc