BSKs Ældre


BSKs Ældre

Rådets medlemmer 2017:

Oldermann: Kai Hallgren
Viseoldermann: Jarle Sundelin (ny)
Skattemester: Lars-Ivar Haslerud
Seremonimester: Ole Morten Heiestad
Skriver: Hallvard Løken
Kjøgemester: Steinar Bergh
Varamenn: Svein Erik Torp (ny) og Trond Hellerud

Møter 2017:
Fredag 03. mars - Generalforsamling
Torsdag 01. juni - Sommermøte
Fredag 08. sept - Høstmøte
Fredag 01. des - Julebord


Powered by: Bloc