BSKs Ældre


BSKs Ældre

Rådets medlemmer 2017:

Oldermann: Kai Hallgren
Viseoldermann: Jarle Sundelin (ny)
Skattemester: Lars-Ivar Haslerud
Seremonimester: Ole Morten Heiestad
Skriver: Hallvard Løken
Kjøgemester: Steinar Bergh
Varamenn: Svein Erik Torp (ny) og Trond Hellerud

Møter 2017:
Fredag 03. mars - Generalforsamling
Torsdag 01. juni - Sommermøte
Fredag 08. sept - Høstmøte
Fredag 01. des - Julebord

Norway Cup og Ældre-Boden 2017:
Ta kontakt med bodgeneral Tor Rønholt hvis du kan hjelpe i perioden 29.07 - 05.08. Han har ennå noen hull å fylle i vaktsystemet.
Meld deg på til hyggelig sosialt samvær med andre Ældre-medlemmer blant tusenvis av unge fotballspillere.

Tor treffes på telefon:

91 35 55 40 eller på
mail: roenholt@online.no

Powered by: Bloc