(Trykk på bildet over eller under for PÅMELDING)

Barn og ungdom trenger arenaer i lokalmiljøet med et mangfold av lek og utfordringer og opplevelse av mestring for og trives.

Friday fun er arena som skaper relasjoner og reduserer mobbing på og utenfor skolen. Skolen er sentral aktør og premissleverandør for barn og unges utvikling.

Skolen er også den institusjonen som sammen med foreldrene kjenner barna best.

Skolens og FAUs mål med Friday fun er å gi våre barn og ungdom tilgang til ett mangfold av aktiviteter og muligheter som tilbys i nærmiljøet på Bekkelaget og samtidig utfordre tilbyderne til å skape ett best mulig tilbud til barn og unge.

(Trykk på bildet over eller under for PÅMELDING)


Levert av IdrettenOnline