Datoer for gruppenes årsmøter

Innkalling til
Årsmøte i fotballgruppa
13. FEBRUAR 2017 KL. 19.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling
og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær
og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas
fungerende leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgift.
8. Valg

Velkommen!
Marianne Brynildsen
Styreleder BSK Fotball

Innkalling til
Årsmøte i friidrettsgruppa
8. FEBRUAR 2017 KL. 18.00


Sted: Miljøhuset
Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling
og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær
og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas
fungerende leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgift.
8. Valg

Velkommen!
Knut Erik Jacobsen

Styreleder BSK Friidrett

Innkalling til
Årsmøte i håndballgruppa
9. FEBRUAR 2017 KL. 19.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling
og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær
og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas
fungerende leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgift.
8. Valg

Velkommen!
Frederic Ottesen
Styreleder BSK Håndball

Innkalling til
Årsmøte i skigruppa
15. FEBRUAR 2017 KL. 19.00


Sted: Miljøhuset
Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling
og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær
og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas
fungerende leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgift.
8. Valg

Velkommen!

Svein Willassen
Styreleder BSK Ski

Innkalling til
Årsmøte i innebandygruppa
15. FEBRUAR 2017 KL. 19.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling
og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær
og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas
fungerende leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgift.
8. Valg

Velkommen!

Tom Vestby
Styreleder BSK Innebandy

Innkalling til
Årsmøte i orienteringsgruppa
24. JANUAR 2017 KL. 19.30


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling
og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær
og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas
fungerende leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgift.
8. Valg

Velkommen!

Kristian Ruud
Styreleder BSK Orientering

Årsmøte i håndballgruppas foreldreutvalg

9. februar 2017 kl. 18.00

Sted: BSKs lokaler

Dag Harald Østlie, Styreleder BSK Håndball FU

Årsmøte i innebandygruppas foreldreutvalg

15. februar 2017 kl. 18.00

Sted: BSK lokaler

Tone Hesterskog, Styreleder BSK Innebandy FU

Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub

Avholdes tirsdag 28. mars 2017Powered by: Bloc