Generalsekretær
Tony Isaksen
Administrasjonen

Vibeke Weiby
mm
Hovedstyret
Leder
Øystein Rikheim Sundelin 971 87 062
Nestleder
Heidi Lise Wisløff
Styremedlem Økonomi Ove Hobbesland
Styremedlem Sekretær Unn Doknæs
Styremedlem Utdanning Simen Skogstad
Varamedlem
Henriette Lunde
Varamedlem
Sigurd Lund Røer
Styreleder for Norway Cup Paal Karstensen
Fotball Marianne Brynhildsen
Friidrett Knut Erik Jacobsen
Håndball Frederic Ottesen
Innebandy Tom Vestby
Orientering Kristian Ruud
Ski Pål Ingierd
Ansatt representant Rolf Fjeld
Powered by: Bloc