Om funksjonærjobben

Verdens største fotballturnering trenger verdens største og beste funksjonærstab, og til sammen jobber det rundt 1600 frivillige fra egen klubb under Norway Cup.


Hvorfor skal du jobbe i Norway Cup?
Det er gøy, det er utviklende og sosialt, du skaper grunnlag for glede blant deltakere og tilskuere, og det er viktig økonomisk for klubben og for den delen av klubben du tilhører.

Her er en oversikt over det som gjøres under turneringen:

AVDELING/STILLING OM STILLINGEN SKIFTORGANISERING ALDERSGRENSE
3v3-TURNERING
3v3-turnering Opprigg/nedrigg, sekretariat, premieutdeling og dommervirksomhet. Mandag - torsdag, 17:00 - 22:00 F.o.m. 2002
BESPISNING
Bespisning Her jobber du i Ekeberghallen med servering av mat, oppvarming av mat, vakthold i dørene, rydde bord, fylle på matstasjoner, vask av bord, tømme avfall osv. Lørdag - lørdag, 2 bespisningsskift og 4 skift for oppvarming av mat pr. dag F.o.m. f. 2004
Brettvask Her jobber du med brettvasken i Ekeberghallen. Disse skiftene organiseres via gruppekontaktene. Lørdag - torsdag, 2 skift pr. dag F.o.m. f. 2004
DOMMER
Dommeravdelingen Innsjekking/registering av dommere. P- vakt ute på Brannfjell skole. Resepsjonsvakt. Avhenting av dommerkort, forefallende arbeid i avdelingen. Lørdag - fredag, 2 skift pr. dag F.o.m. f. 2004
FINALER
Finalepremiering Funksjonær i forbindelse med barnefotballpremieringen og finalene. Torsdag - lørdag, 2 skift pr. dag
Løpegutter/-jenter Løpegutter/-jenter, såkalte runners, til og fra scenen i forbindelse med finalene. Fredag - lørdag, 2 skift pr. dag
Vakter Vakthold i forbindelse med finalene. Fredag - lørdag, 2. skift pr. dag F.o.m. f. 2002
INNKVARTERING
Innkvartering Frakting av madrasser/senger til innkvarteringsskolene. Må ha førerkort! Lørdag - søndag, 16:00 - 22:00 18 år
KULTUR
Rigg Opprigg og nedrigg av scene i forbindelse med åpningsshow og kulturscene. Tirsdag - fredag (før NC), 18:00 - 21:00 F.o.m. f. 2003
Vakthold Vakthold ved TV 2 sendinger, div . arbeidsoppgaver. Mandag - torsdag, 17:00 - 21:30 F.o.m. f. 2002
Åpningsshowet Vakthold under åpningsseremonien, åpningsshowet og avslutningsshowet. Lørdag x2, 16:00 - 21:00 F.o.m. f. 2002
Bærekraft-teltet Styre enkle aktiviteter, drive informasjonsarbeid. F.o.m. f. 2002
MANNSKAP
Rydde & sykkeltjenesten Rydde og sykkeltjenesten er avdelingen for våre yngste funksjonærer. Her henter barna dommerkort og plukker søppel. En sosial og hyggelig arena med en av turneringens viktigste jobber. Søndag - søndag, 2 skift pr. dag T.o.m. f. 2005
PRESSE
Pressesenter Funksjonær i pressesenteret. Basis PC-kunnskaper behøves. Søndag - lørdag, 2 skift pr. dag F.o.m. f. 2003
SALG
Salgsbod Salg av kioskvarer i salgsbodene på Ekebergsletta. Lørdag - lørdag, 3 skift pr. dag F.o.m. f. 2002
Hjelpemann på bil Hjelpemann til sjåførene som frakter varer til salgsbodene på Ekebergsletta. Må kunne jobbe hele uka! Lørdag - lørdag, 2 skift pr. dag F.o.m. f. 2004
Matland Vareforsyning, rydding, aktiviteter og annet forefallende arbeid på Rema 1000"s Matland. Lørdag lørdag, 2 skift pr. dag F.o.m. f. 2001
SEKRETERIAT
Arena Vedlikehold rundt finalebanen. Søndag - lørdag, 2 skift pr. dag F.o.m. f. 1999
Arenareklame Passe på finalebanen, rette opp reklameskilt. Div. vakthold på ulike arrangementer ved finalebanen. F.o.m. f. 2003

Informasjonskiosk Betjening av informasjonskioskene på Ekebergsletta, samt Ruter-stand. F.o.m. f. 2002
InnsjekkingSjekke inn lagene. Må kunne PC. Fredag, 15.00 -22.00 og lørdag, 2 skift F.o.m. f. 2001
SpeakertjenesteSpeakertjeneste på Ekebergsletta. Fordel med gode engelskkunnskaper. Søndag - fredag, 2 skift pr. dag 18 år
TEKNISK
Informasjon Informasjonsservice i teknisk avdeling. F.o.m. f. 1999
Resultatregistrering Må kunne behandle en smart-telefon. Resultatregistrering på sletta. F.o.m. f. 2003
TRAFIKK
HIBAS Fylle på doruller på våre toaletter. Søndag - fredag, 1 skift pr. dag F.o.m. f. 2003
Intern transport Kjøre bil rundt på ulike oppdrag. Må ha førerkort! Lørdag - lørdag, 2 skift pr. dag 18 år
Nattevakter Gå runder på kveldstid rundt på Ekebergsletta. Søndag - fredag, 1 skift pr. dag F.o.m. f. 1993
Parkeringsvakter Ta avgift på våre p-plasser. Lørdag - lørdag, 2 skift pr. dag F.o.m. f. 2003
Levert av IdrettenOnline