Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub

Postet av Bækkelagets SK den 26. Feb 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Bækkelagets Sportsklub tirsdag 26. mars 2019

 kl. 18.00 på Bekkelagshuset

DAGSORDEN:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
 2. Velge dirigent(er) og referent(er)
 3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 5. Beretninger for 2019, herunder gruppenes beretninger
 6. Regnskaper for 2018 i revidert stand, herunder gruppenes regnskaper
 7. Innkomne forslag
 8. Medlemskontingent for 2020
 9. Budsjetter for 2019, herunder gruppenes budsjetter
 10. Valg i henhold til §11
 11. Godkjenne de valgte gruppestyrer

Oslo, 26. februar 2019

Øystein Rikheim Sundelin, leder

Dokumenter:

Årsberetning BSK_endelig_redusert.pdf

Samlet regnskap BSK + gruppene 2018.pdf

Styret årsberetning 2018.pdf

2019.02.26 Forslag til årsmøtet i BSK.pdf

Lovendringsforslag, BSKs årsmøte 2019.pdf

Gruppestyrer-2019.pdf

Hovedstyret innstiller på følgende kontingenter for BSK i 2019.pdf

Valgkomiteens innstilling 2019.pdf0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline