Siste nytt fra BSK

Postet av Bækkelagets SK den 1. Apr 2020

Kjære alle sammen,

Det er kompliserte dager. Både stort og smått er annerledes enn det var bare for noen uker siden. Klubben vår tilpasser seg situasjonen og gjør endringer både på kort og lengre sikt. Dette er en oppsummering av hva vi gjør og hva vi forbereder oss på. Jeg liker i hovedsak å se på den optimistiske siden av livet, men jeg er realistisk nok til å vite at livet er en kompleks sak.

Kortsiktig gjør vi dette.
Vi planlegger med sikte på gjennomføring av Norway Cup. Hvordan turneringen kan bli seende ut er det vanskelig å si noe om nå, men det blir relativt sikkert uten lag fra fjerne deler av verden. Det kan bli et nordeuropeisk, et nordisk, et skandinavisk, et norsk eller et bynært evenement. Vi avventer helsemyndighetenes videre anbefalinger og vedtak i ukene som kommer.  Mange har lurt på hvorfor vi ikke avlyser allerede nå. Det er fordi vi ønsker å gi alle dem som gleder seg til dette magiske, pulserende og inkluderende «gjestebudet» et håp. Et lys langt der fremme, når mesteparten av de andre lyktene er slukket. 

For nesten alle praktiske formål har klubben fått aktivitetsforbud og har som følge av det permittert trenere og ansatte i administrasjonen som har med dette å gjøre. Alle har fått permitteringsvarsel og de som er permittert er det for inntil fire måneder fra 1.4. I dag er det vedtatt åpning av treningsflater utendørs. Det legges opp til at klubbene kan organiserer dette. Det anses bedre enn at befolkningen gjør dette etter eget forgodtbefinnende. Reglene for smittevern gjelder, to meter avstand og grupper på maksimalt fem. Hvordan BSK vil håndtere dette kommer vi raskt tilbake til.
 Vi minner også om at vi fortsatt har lov å jogge og drive annen trening innenfor de rammer som er satt i vår felles dugnad.

Vi arbeider med rapportering av våre økonomiske tap til myndighetene. Alle retningslinjene for kompensasjon for idretten er ikke klarlagt enda, men vi følger dette nøye. Vi har allerede avlyst ditto arrangementer fra mars frem til sommeren. Vi dokumenterer også tapet klubben lider ved en avlysning av Norway Cup. Det er betydelig. Som dere vet er det mange i administrasjonen som arbeider hele året med arrangementet. Mesteparten av disse kostnadene har vi allerede hatt. I tillegg får klubben betydelig midler fra Norway Cup for det frivillige arbeidet vi gjør i «verdens største dugnad». Disse midlene søker vi erstattet fra de ordningene både staten og kommunen etter hvert vil konkretisere. 

Vi arbeider videre med BSK Arena, og vi vet nå at Fylkesmannen i Oslo har prioritert vår sak og at svaret på naboklagen kommer senest i mai. Dette er bra for fremdriften. Lambertseter og Holtet Videregående skole er i full gang med brukerinvolvering og vi vil ha prosjektet ferdig detaljprosjektert i mai/juni. Da gjenstår politisk behandling av avtalen med Utdanningsetaten, tomtefeste, engangsstøtte-, samt garantistillelse fra kommunen. Vi har god tro på at prosjektet blir politisk vedtatt rett før eller rett over sommeren og at ny skole og idrettshall står ferdig til skolestart 2023. 680 elever vil få sitt videregående skoletilbud på Ekeberg i 40 år! Det er stor entusiasme for prosjektet både hos etaten og skolene. Kommunene i Norge vil også være viktige for å få samfunnshjulene i gang, og da trenger de prosjekter som er «gryteklare», noe vårt prosjekt er. 

Årsmøtet i klubben er foreløpig satt til mandag 15.juni klokken 19:00 – om det blir digitalt eller et fysisk oppmøte vil vi komme tilbake til.

På litt lengre sikt.
BSK har en stolt historie fra 1909. Den skal vi videreføre og vi skal komme oss gjennom denne pandemien og følgene av den. Vi arbeider med gruppene for å sikre at vi har økonomi til å leve gjennom krisen. Det blir en annerledes høst, vinter og vår for klubbens medlemmer. Vi vil legge stor vekt på å få gode treningstilbud til alle ut fra de økonomiske realitetene. Vi forbereder oss på at det ikke kommer noen inntekter fra Norway Cup. Det blir tøffe tak, men Hovedstyret samarbeider godt rundt utfordringene. Neste møte i Hovedstyret er berammet til 16.april for å diskutere og beslutte dette.

Vi vet vi får økonomiske erstatninger, men vi vet ikke hvor store de blir eller når vi får dem. Beløpene vi vil få må disponeres klokt, med mål om sportslig aktivitet, samt at vi må sikre kritisk planleggingskapasitet for Norway Cup i 2021. 

Jeg er en realistisk optimist, selv om det også er krefter i meg som er pessimistisk, og jeg trøster meg med at pessimisten klager over vinden, optimisten forventer at den skal skifte retning, realisten justerer seilene …

God påske ønsker jeg dere alle.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere!

 

Pål Trælvik
Generalsekretær BSK/NC

 


0 Kommentar

Oppdatering fra Generalsekretæren

Postet av Bækkelagets SK den 23. Mar 2020

Kjære alle sammen.

Vi går gjennom utfordrende tider. Vi er alle preget av usikkerhet og mange er redde for konsekvenser både for samfunn og egen og andres helse. 

Trening og kamper er avlyst og alle baner og haller er stengt. Rart å være en idrettsklubb uten organisert aktivitet.
Vi oppfordres til å gå tur og gjerne jogge, men helst med utgangspunkt i der vi bor. Vi skal ikke ta på hverandre, men vi kan ta vare på hverandre. Ring en venn, ring gjerne flere, tilby å hjelpe med å handle for noen som trenger det. Omsorg hjelper. Smil til dem du møter, et varmt smil er vennlighetens verdensspråk.

Vi planlegger med et Norway Cup om ca 125 dager. Mange mener det er «galskap» gitt situasjonen vi står i. Det tar bare et lite sekund å avlyse, men det krever mange årsverk for å planlegge og gjennomføre. Vi har god dialog med alle partnerne og dem som skal hjelpe til før og under arrangementet. Turneringsledelsen og administrasjonen er godt samkjørt. Så vi fortsetter med planleggingen. Uansett blir det et annerledes Norway Cup i år. Vi har ringt snart alle lagene som er påmeldt, og dem vi snakker med er både glade for samtalen og at vi holder lyset der fremme. Det finnes et lite ord som heter: håp, kanskje et av flotteste ordene i menneskets språk?

 

En håpefull hilsen.

 

Pål Trælvik

Generalsekretær.


0 Kommentar

Informasjon fra generalsekretæren

Postet av Bækkelagets SK den 16. Mar 2020

Gode medlemmer av Bækkelagets Sportsklub,

Vi lever jammen meg i uforutsigbare tider.

Som jeg informerte om i forrige uke, valgte vi å avlyse/utsette all aktivitet i BSK ut mars. Raskt etter kom resten av Osloidretten. Vi skal ta vårt ansvar i den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av viruset. Vi har satt alle på kontoret på hjemmekontor og alle baner, idrettshaller og treningssenter er stengt. Dette gjelder også vår egen Bækkelagshall og vårt kunstgress.

Det er vanskelig å mene noe om hvordan dette utvikler seg i tiden som kommer. Administrasjonen jobber med det mål om at Norway Cup 2020 skal gjennomføres. Det er lenge til uke 31 – og kanskje kan en fotballfest på Ekebergsletta være akkurat det samfunnet og idretten trenger når vi kommer ut av denne krisen.

NIF har åpnet opp for at årsmøtene kan skyves på. Lovene våre sier at det skal avholdes innen utgangen av mars, men det er gitt en generell dispensasjon med ny frist 15.juni. Vi utsetter BSKs årsmøte. De siste 20 årene har vi hatt alt fra 40 til 300 deltakere på årsmøtet og vi kan ikke avholde et møte i strid med retningslinjene/kravene fra myndighetene om større forsamlinger. Vi kommer tilbake til ny dato.

I mellomtiden styrer vi etter Hovedstyrets vedtatte budsjett for 2020, samtidig som vi vet at det kan bli aktuelt med en revidering før årsmøtet som da vil finne sted i mai/juni.

Jeg håper gruppene, trenerne, oppmenn og foreldre motiverer alle barn og unge i BSK til egentrening i ukene som kommer, selv om all felles aktivitet utgår og anlegg er stengt.

Bækkelaget Sportsklub har en sunn økonomi. Vi vil komme oss gjennom dette. Men jeg vil igjen mane til måtehold i gruppene og i administrasjonen i tiden som kommer. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at vi også etter Covid-19-pandemien skal levere samfunnets beste aktivitetstilbud!

Takk for oppmerksomheten.

Pål Trælvik

Generalsekretær, Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup.


0 Kommentar

All stans av trening gjelder fortsatt

Postet av Bækkelagets SK den 13. Mar 2020

Etter FHI sine anbefalinger har Bymiljøetaten stengt alle kommunale idrettsanlegg for å minske smitte risikoen. Derfor er BSK hallen, Ekeberg kunstgress 2, Ekeberg flerbrukshall og Sportsplassen stengt for all aktivitet fremover. Vi ber folk ta ansvar for at vi ikke sprer smitte, og at vi tar vare på hverandre ved å holde oss på avstand. 

Respekter at banene er stengt, og ikke opphold deg og dine der for hverken egentrening, lek eller annen aktivitet. 

 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline